Subscripció

Si fas una DONACIÓ de 150 € et pots deduir el 100%*

Passos.cat pretén, per una banda, ser un laboratori d'idees relacionades amb el medi ambient, el sobiranisme, la solidaritat i la llengua. Un espai on, entre tothom, puguem desenvolupar un discurs global a partir de les particularitats de cadascuna de les lluites socials que es desenvolupen al nostre país. Per altra banda, també té com a objectiu teixir xarxes entre els diferents moviments socials que hi treballen als diferents àmbits i crear sinergies per a poder desenvolupar accions encaminades a produir canvis en la nostra societat, i incidir, a més, en les legislacions de les diferents administracions per a poder desenvolupar estos quatre eixos en què s'ha de basar el canvi social del nostre país.

* Estic d’acord en fer una aportació 150 €, (emparant-me amb les lleis: LLEI 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge i LLEI 20/2018, de 25 de juliol, de la GVA, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la C. V.) ..., normatives per les quals obtindré una deducció fiscal  del 100% sobre la quantitat abans esmentada, en presentar el certificat corresponent en la declaració de la renda. IMPORTANT: per poder deduir-se fiscalment el 100% del 150 € aportats, cal tenir la condició d’impositor per IRPF (positiu).